Skattefordele!

Holbæk Frikirke er en statsanerkendt frikirke.
Alle der støtter kirken har derfor mulighed for at opnå et skattefradrag på op til
17.200 kr om året af de gaver, som de giver.

Fradraget er personligt, og for ægtepar kan man derfor gange fradraget med to. Fradraget betyder, at du reelt set kun selv betaler ca. 2/3 af det beløb, som du giver, da du får 1/3 tilbage i skat. Hvis du ønsker skattefradrag, så er kirkens kasserer nødt til at kende dit cpr. nr., så hun kan registrere dine indbetalinger til Skat. Dit cpr. nr. behandles naturligvis fortroligt og opbevares forsvarligt efter gældende regler. Dit cpr. nr. er i øvrigt kun kendt at kirkens kasserer.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet Hvis du mener, at de persondata, Holbæk Frikirke behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du retter henvendelse til Holbæk Frikirkes kasserer oplyser om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan gøres ved at kontakte Holbæk Frikirkes kasserer på kontaktoplysningerne nedenfor. Tilbagetrækning af et samtykke påvirker ikke lovligheden af behandling af personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Når du retter henvendelse med en anmodning om at få rettet eller slettet din persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af din persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne til Holbæk Frikirkes kasserer til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger Holbæk Frikirke for at ophøre med behandlingen af din persondata.

Endelig kan du til enhver tid klage over vores behandling af din personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. Sal, 1330 København K.

Kontakt kirkens kasserer, Lilian Laursen, således:
lilianlaursen@apostolskkirke.dk